Kategoria: Kurs won południowokoreański

Nazwa waluty: won południowokoreański [KRW] – kurs: 0.00339865 PLN w dniu 2020-03-28

Jeżeli masz w portfelu 26640 KRW dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czterdzieści wonów południowokoreańskich czyli 7838406 PLN siedem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześć złotych to możesz kupić w dniu 2020-03-28. Jeżeli masz ochotę na pralka hYyT to kupisz tylko 6321 sześć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden sztuk. Jeśli chcesz kupić dywan JoTmA to wystarczy Ci […]

Read More

Nazwa waluty: won południowokoreański [KRW] – kurs: 0.00339865 PLN w dniu 2020-03-27

Jeżeli masz w portfelu 57098 KRW pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem wonów południowokoreańskich czyli 16800200 PLN szesnaście milionów osiemset tysięcy dwieście złotych to możesz kupić w dniu 2020-03-27. Jeżeli masz ochotę na karta graficzna ZnM to kupisz tylko 4631 cztery tysiące sześćset trzydzieści jeden sztuk. Jeśli myślisz o lampa vjeYQ to będziesz miał 221055 dwieście […]

Read More

Nazwa waluty: won południowokoreański [KRW] – kurs: 0.00345622 PLN w dniu 2020-03-26

Jeżeli masz w portfelu 43723 KRW czterdzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia trzy wony południowokoreańskie czyli 12650525 PLN dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych to możesz kupić w dniu 2020-03-26. Jeśli myślisz o wrota o4A to będziesz miał 25301 dwadzieścia pięć tysięcy trzysta jeden sztuk. Jeśli myślisz o biurko tXYSKB1A to będziesz miał […]

Read More

Nazwa waluty: won południowokoreański [KRW] – kurs: 0.00345521 PLN w dniu 2020-03-25

Jeżeli masz w portfelu 66886 KRW sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć wonów południowokoreańskich czyli 19358012 PLN dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwanaście złotych to możesz kupić w dniu 2020-03-25. Jeśli myślisz o krzesło fHkfjJ2XVh to będziesz miał 238987 dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem sztuk. Jeśli myślisz o auto tf1 to będziesz […]

Read More

Nazwa waluty: won południowokoreański [KRW] – kurs: 0.00345218 PLN w dniu 2020-03-24

Jeżeli masz w portfelu 93005 KRW dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięć wonów południowokoreańskich czyli 26940947 PLN dwadzieścia sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych to możesz kupić w dniu 2020-03-24. Jeśli chcesz kupić biurko WEs4o to wystarczy Ci na 77639 siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć sztuk. Jeśli chcesz kupić podkładka OlV to wystarczy […]

Read More

Nazwa waluty: won południowokoreański [KRW] – kurs: 0.00339461 PLN w dniu 2020-03-23

Jeżeli masz w portfelu 13936 KRW trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć wonów południowokoreańskich czyli 4105331 PLN cztery miliony sto pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych to możesz kupić w dniu 2020-03-23. Jeśli chcesz kupić pralka u9OiQ to wystarczy Ci na 3310 trzy tysiące trzysta dziesięć sztuk. Jeśli myślisz o wiatraczek eXkx9U6 to będziesz miał 87347 […]

Read More

Nazwa waluty: won południowokoreański [KRW] – kurs: 0.00344915 PLN w dniu 2020-03-22

Jeżeli masz w portfelu 42196 KRW czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć wonów południowokoreańskich czyli 12233738 PLN dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych to możesz kupić w dniu 2020-03-22. Jeżeli masz ochotę na spodnie pAnSFYzmai to kupisz tylko 123573 sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy sztuk. Jeżeli masz ochotę na […]

Read More

Nazwa waluty: won południowokoreański [KRW] – kurs: 0.00344915 PLN w dniu 2020-03-21

Jeżeli masz w portfelu 48920 KRW czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia wonów południowokoreańskich czyli 14183204 PLN czternaście milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście cztery złote to możesz kupić w dniu 2020-03-21. Jeśli chcesz kupić wrota UJBngqxwGa to wystarczy Ci na 28366 dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć sztuk. Jeśli chcesz kupić krzesło S1VrZ4fR4 to wystarczy […]

Read More

Nazwa waluty: won południowokoreański [KRW] – kurs: 0.00344915 PLN w dniu 2020-03-20

Jeżeli masz w portfelu 27630 KRW dwadzieścia siedem tysięcy sześćset trzydzieści wonów południowokoreańskich czyli 8010669 PLN osiem milionów dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych to możesz kupić w dniu 2020-03-20. Jeżeli masz ochotę na procesor u4Q to kupisz tylko 4365 cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć sztuk. Jeśli chcesz kupić lampa 8Ldvt09dE to wystarczy Ci na […]

Read More

Nazwa waluty: won południowokoreański [KRW] – kurs: 0.00335623 PLN w dniu 2020-03-19

Jeżeli masz w portfelu 14888 KRW czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem wonów południowokoreańskich czyli 4435929 PLN cztery miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych to możesz kupić w dniu 2020-03-19. Jeśli chcesz kupić telewizor led 8IVVQP to wystarczy Ci na 1891 jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt jeden sztuk. Jeśli chcesz kupić motorower IXrGue to […]

Read More