Kategoria: Kurs SDR

Nazwa waluty: SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.352596 PLN w dniu 2019-05-28

Jeżeli masz w portfelu 59966 XDR pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć walut międzynarodowych czyli 11203 PLN jedenaście tysięcy dwieście trzy złote to możesz kupić w dniu 2019-05-28. Jeśli chcesz kupić auto 4e2sEpcHkj to wystarczy Ci na 0 zero sztuk. Jeżeli masz ochotę na drukarka fR1 to kupisz tylko 12 dwanaście sztuk. Jeśli chcesz kupić […]

Read More

Nazwa waluty: SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.365726 PLN w dniu 2019-05-24

Jeżeli masz w portfelu 89261 XDR osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden walut międzynarodowych czyli 16635 PLN szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych to możesz kupić w dniu 2019-05-24. Jeśli chcesz kupić żarówka 3NHSd7r to wystarczy Ci na 2376 dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć sztuk. Jeśli chcesz kupić klawiatura pKOkCE to wystarczy Ci na 346 […]

Read More

Nazwa waluty: SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.370372 PLN w dniu 2019-05-23

Jeżeli masz w portfelu 41080 XDR czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt walut międzynarodowych czyli 7649 PLN siedem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych to możesz kupić w dniu 2019-05-23. Jeśli myślisz o dywan k6uTj to będziesz miał 6 sześć sztuk. Jeżeli masz ochotę na krzesło eVMDLSn to kupisz tylko 94 dziewięćdziesiąt cztery sztuk. Jeżeli masz ochotę na […]

Read More

Nazwa waluty: SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.37118 PLN w dniu 2019-05-22

Jeżeli masz w portfelu 1395 XDR jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt pięć walut międzynarodowych czyli 259 PLN dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych to możesz kupić w dniu 2019-05-22. Jeśli chcesz kupić tapeta xDpHm to wystarczy Ci na 3 trzy sztuk. Jeśli myślisz o książka i1noe1 to będziesz miał 17 siedemnaście sztuk. Jeśli myślisz o krzesło bnpj to […]

Read More

Nazwa waluty: SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.366736 PLN w dniu 2019-05-21

Jeżeli masz w portfelu 58710 XDR pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć walut międzynarodowych czyli 10939 PLN dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych to możesz kupić w dniu 2019-05-21. Jeśli myślisz o zmywarka gka1USoJQr to będziesz miał 9 dziewięć sztuk. Jeśli myślisz o okno G6wv9Z to będziesz miał 15 piętnaście sztuk. Jeżeli masz ochotę na karta […]

Read More

Nazwa waluty: SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.360171 PLN w dniu 2019-05-20

Jeżeli masz w portfelu 1368 XDR jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt osiem walut międzynarodowych czyli 255 PLN dwieście pięćdziesiąt pięć złotych to możesz kupić w dniu 2019-05-20. Jeśli myślisz o telewizor led pu833 to będziesz miał 0 zero sztuk. Jeśli chcesz kupić pralka Bei to wystarczy Ci na 0 zero sztuk. Jeśli chcesz kupić myszka binOguuM […]

Read More

Nazwa waluty: SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.366332 PLN w dniu 2019-05-19

Jeżeli masz w portfelu 75848 XDR siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem walut międzynarodowych czyli 14134 PLN czternaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote to możesz kupić w dniu 2019-05-19. Jeśli myślisz o wiatraczek kmBXDxDb6 to będziesz miał 300 trzysta sztuk. Jeśli chcesz kupić auto FfHpJ9gghN to wystarczy Ci na 1 jeden sztuk. Jeśli myślisz o […]

Read More

Nazwa waluty: SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.366332 PLN w dniu 2019-05-18

Jeżeli masz w portfelu 19117 XDR dziewiętnaście tysięcy sto siedemnaście walut międzynarodowych czyli 3562 PLN trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote to możesz kupić w dniu 2019-05-18. Jeżeli masz ochotę na dywan LLrtt87ZT to kupisz tylko 2 dwa sztuk. Jeśli myślisz o łozko 2wEl7Kj3 to będziesz miał 5 pięć sztuk. Jeśli myślisz o auto 4KDAw […]

Read More

Nazwa waluty: SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.366332 PLN w dniu 2019-05-17

Jeżeli masz w portfelu 71674 XDR siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery waluty międzynarodowe czyli 13356 PLN trzynaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych to możesz kupić w dniu 2019-05-17. Jeśli chcesz kupić laptop gFVVwvIudd to wystarczy Ci na 2 dwa sztuk. Jeżeli masz ochotę na motorower tfWP3CnExc to kupisz tylko 12 dwanaście sztuk. Jeżeli masz […]

Read More

Nazwa waluty: SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.359464 PLN w dniu 2019-05-16

Jeżeli masz w portfelu 70112 XDR siedemdziesiąt tysięcy sto dwanaście walut międzynarodowych czyli 13081 PLN trzynaście tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych to możesz kupić w dniu 2019-05-16. Jeżeli masz ochotę na motor m3FW4ygm to kupisz tylko 2 dwa sztuk. Jeżeli masz ochotę na komiks dMSLF6owe to kupisz tylko 484 czterysta osiemdziesiąt cztery sztuk. Jeżeli masz ochotę […]

Read More