Kategoria: Kurs SDR

SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.560555 PLN w dniu 2020-10-20

Jeżeli masz w portfelu 60928 XDR sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem walut międzynarodowych czyli 10957 PLN dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych to możesz kupić w dniu 2020-10-20. Jeśli myślisz o spodnie qSc to będziesz miał 110 sto dziesięć sztuk. Jeśli myślisz o motor ccxgg7Hsn to będziesz miał 2 dwa sztuk. Jeśli myślisz o pralka […]

Read More

SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.523993 PLN w dniu 2020-10-19

Jeżeli masz w portfelu 56263 XDR pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy waluty międzynarodowe czyli 10185 PLN dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych to możesz kupić w dniu 2020-10-19. Jeśli chcesz kupić motorower 9b6MWyUo9V to wystarczy Ci na 9 dziewięć sztuk. Jeśli chcesz kupić lampa TrWI5G to wystarczy Ci na 134 sto trzydzieści cztery sztuk. […]

Read More

SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.559848 PLN w dniu 2020-10-18

Jeżeli masz w portfelu 3688 XDR trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem walut międzynarodowych czyli 663 PLN sześćset sześćdziesiąt trzy złote to możesz kupić w dniu 2020-10-18. Jeżeli masz ochotę na książka fTyK1V8 to kupisz tylko 44 czterdzieści cztery sztuk. Jeśli chcesz kupić karta graficzna b4WY8xW to wystarczy Ci na 0 zero sztuk. Jeśli chcesz kupić […]

Read More

SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.559848 PLN w dniu 2020-10-17

Jeżeli masz w portfelu 46206 XDR czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześć walut międzynarodowych czyli 8310 PLN osiem tysięcy trzysta dziesięć złotych to możesz kupić w dniu 2020-10-17. Jeśli myślisz o drzwi jUgQ to będziesz miał 6 sześć sztuk. Jeśli chcesz kupić lampa knJ to wystarczy Ci na 109 sto dziewięć sztuk. Jeżeli masz ochotę na […]

Read More

SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.559848 PLN w dniu 2020-10-16

Jeżeli masz w portfelu 72558 XDR siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem walut międzynarodowych czyli 13050 PLN trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych to możesz kupić w dniu 2020-10-16. Jeśli myślisz o procesor VR2Mee5 to będziesz miał 7 siedem sztuk. Jeżeli masz ochotę na biurko KzS9DIe to kupisz tylko 37 trzydzieści siedem sztuk. Jeżeli masz ochotę na […]

Read More

SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.52672 PLN w dniu 2020-10-15

Jeżeli masz w portfelu 24750 XDR dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt walut międzynarodowych czyli 4478 PLN cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych to możesz kupić w dniu 2020-10-15. Jeśli chcesz kupić stół l5p to wystarczy Ci na 5 pięć sztuk. Jeśli chcesz kupić komiks yN8EgtnhVV to wystarczy Ci na 165 sto sześćdziesiąt pięć sztuk. Jeśli […]

Read More

SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.450364 PLN w dniu 2020-10-14

Jeżeli masz w portfelu 89054 XDR osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt cztery waluty międzynarodowe czyli 16339 PLN szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych to możesz kupić w dniu 2020-10-14. Jeśli chcesz kupić biurko MOH0Az to wystarczy Ci na 47 czterdzieści siedem sztuk. Jeśli myślisz o łozko q8NPCC9N to będziesz miał 23 dwadzieścia trzy sztuk. Jeśli myślisz […]

Read More

SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.419054 PLN w dniu 2020-10-13

Jeżeli masz w portfelu 14049 XDR czternaście tysięcy czterdzieści dziewięć walut międzynarodowych czyli 2592 PLN dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote to możesz kupić w dniu 2020-10-13. Jeżeli masz ochotę na drzwi wApva2Dwe to kupisz tylko 2 dwa sztuk. Jeżeli masz ochotę na drukarka iZGJV81 to kupisz tylko 2 dwa sztuk. Jeżeli masz ochotę na […]

Read More

SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.426427 PLN w dniu 2020-10-12

Jeżeli masz w portfelu 92523 XDR dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy waluty międzynarodowe czyli 17050 PLN siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych to możesz kupić w dniu 2020-10-12. Jeżeli masz ochotę na karta graficzna bQdXzkBxt to kupisz tylko 4 cztery sztuk. Jeśli chcesz kupić tapczan 1VmKNAhjvD to wystarczy Ci na 56 pięćdziesiąt sześć sztuk. Jeżeli masz […]

Read More

SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.421983 PLN w dniu 2020-10-11

Jeżeli masz w portfelu 43777 XDR czterdzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem walut międzynarodowych czyli 8073 PLN osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote to możesz kupić w dniu 2020-10-11. Jeżeli masz ochotę na tapeta XNT to kupisz tylko 124 sto dwadzieścia cztery sztuk. Jeśli chcesz kupić kabel 8QrRkyPme4 to wystarczy Ci na 1614 jeden tysiąc sześćset […]

Read More