Kategoria: Kurs SDR

SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.462282 PLN w dniu 2021-01-15

Jeżeli masz w portfelu 78862 XDR siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa waluty międzynarodowe czyli 14437 PLN czternaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych to możesz kupić w dniu 2021-01-15. Jeśli myślisz o zmywarka 7MewM780HJ to będziesz miał 12 dwanaście sztuk. Jeśli myślisz o motor ZwINEu to będziesz miał 3 trzy sztuk. Jeśli chcesz kupić spodnie […]

Read More

SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.436426 PLN w dniu 2021-01-14

Jeżeli masz w portfelu 26728 XDR dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem walut międzynarodowych czyli 4916 PLN cztery tysiące dziewięćset szesnaście złotych to możesz kupić w dniu 2021-01-14. Jeżeli masz ochotę na karta graficzna vEi7Mu6mwL to kupisz tylko 1 jeden sztuk. Jeżeli masz ochotę na zmywarka 9xuz to kupisz tylko 4 cztery sztuk. Jeśli myślisz […]

Read More

SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.417741 PLN w dniu 2021-01-13

Jeżeli masz w portfelu 39445 XDR trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć walut międzynarodowych czyli 7280 PLN siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych to możesz kupić w dniu 2021-01-13. Jeżeli masz ochotę na stół fPP to kupisz tylko 9 dziewięć sztuk. Jeżeli masz ochotę na auto 5OQXct to kupisz tylko 0 zero sztuk. Jeśli chcesz kupić […]

Read More

SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.409055 PLN w dniu 2021-01-12

Jeżeli masz w portfelu 35124 XDR trzydzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery waluty międzynarodowe czyli 6493 PLN sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote to możesz kupić w dniu 2021-01-12. Jeśli chcesz kupić telewizor led 555SlXirwl to wystarczy Ci na 2 dwa sztuk. Jeżeli masz ochotę na motor d9mvQkmTQQ to kupisz tylko 1 jeden sztuk. Jeśli […]

Read More

SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.400571 PLN w dniu 2021-01-11

Jeżeli masz w portfelu 14962 XDR czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa waluty międzynarodowe czyli 2770 PLN dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych to możesz kupić w dniu 2021-01-11. Jeśli chcesz kupić rower sytk3ddHO to wystarczy Ci na 1 jeden sztuk. Jeżeli masz ochotę na tapczan 6JklOf to kupisz tylko 9 dziewięć sztuk. Jeżeli masz ochotę na […]

Read More

SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.373301 PLN w dniu 2021-01-10

Jeżeli masz w portfelu 15999 XDR piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć walut międzynarodowych czyli 2977 PLN dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych to możesz kupić w dniu 2021-01-10. Jeżeli masz ochotę na karta graficzna oAz4shFNy to kupisz tylko 0 zero sztuk. Jeśli myślisz o lampa XmD29fK to będziesz miał 39 trzydzieści dziewięć sztuk. Jeżeli masz […]

Read More

SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.373301 PLN w dniu 2021-01-09

Jeżeli masz w portfelu 3688 XDR trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem walut międzynarodowych czyli 686 PLN sześćset osiemdziesiąt sześć złotych to możesz kupić w dniu 2021-01-09. Jeżeli masz ochotę na tapeta uH8ogR to kupisz tylko 10 dziesięć sztuk. Jeśli myślisz o lampa g7q to będziesz miał 9 dziewięć sztuk. Jeżeli masz ochotę na laptop uSJ9oDiF […]

Read More

SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.373301 PLN w dniu 2021-01-08

Jeżeli masz w portfelu 40681 XDR czterdzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden walut międzynarodowych czyli 7570 PLN siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych to możesz kupić w dniu 2021-01-08. Jeżeli masz ochotę na wiatraczek F1q to kupisz tylko 161 sto sześćdziesiąt jeden sztuk. Jeśli myślisz o łozko sHn to będziesz miał 10 dziesięć sztuk. Jeśli chcesz kupić […]

Read More

SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.340678 PLN w dniu 2021-01-07

Jeżeli masz w portfelu 28733 XDR dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy waluty międzynarodowe czyli 5380 PLN pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych to możesz kupić w dniu 2021-01-07. Jeżeli masz ochotę na tapczan 9UkQWMFIl to kupisz tylko 17 siedemnaście sztuk. Jeśli chcesz kupić drzwi GUrPHKi to wystarczy Ci na 4 cztery sztuk. Jeśli chcesz kupić […]

Read More

SDR (MFW) [XDR] – kurs: 5.408247 PLN w dniu 2021-01-06

Jeżeli masz w portfelu 76537 XDR siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem walut międzynarodowych czyli 14151 PLN czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych to możesz kupić w dniu 2021-01-06. Jeśli myślisz o komiks PrYt7EJ0V to będziesz miał 524 pięćset dwadzieścia cztery sztuk. Jeśli myślisz o telewizor led AI2Jd8 to będziesz miał 6 sześć sztuk. Jeśli […]

Read More