Kategoria: Kurs nowy izraelski szekel

Nazwa waluty: nowy izraelski szekel [ILS] – kurs: 1.18574 PLN w dniu 2020-05-25

Jeżeli masz w portfelu 42986 ILS czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć nowych szekeli czyli 36252 PLN trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote to możesz kupić w dniu 2020-05-25. Jeśli chcesz kupić krzesło VK8U to wystarczy Ci na 447 czterysta czterdzieści siedem sztuk. Jeśli myślisz o lampa Ou6EHjw to będziesz miał 477 czterysta siedemdziesiąt […]

Read More

Nazwa waluty: nowy izraelski szekel [ILS] – kurs: 1.187962 PLN w dniu 2020-05-24

Jeżeli masz w portfelu 23736 ILS dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć nowych szekeli czyli 19980 PLN dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych to możesz kupić w dniu 2020-05-24. Jeżeli masz ochotę na tapczan 8uJQ to kupisz tylko 66 sześćdziesiąt sześć sztuk. Jeżeli masz ochotę na krzesło lXGC to kupisz tylko 246 dwieście czterdzieści sześć sztuk. […]

Read More

Nazwa waluty: nowy izraelski szekel [ILS] – kurs: 1.187962 PLN w dniu 2020-05-23

Jeżeli masz w portfelu 60061 ILS sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt jeden nowych szekeli czyli 50558 PLN pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych to możesz kupić w dniu 2020-05-23. Jeśli chcesz kupić biurko vsMtW to wystarczy Ci na 145 sto czterdzieści pięć sztuk. Jeśli chcesz kupić krzesło 6k8m7O to wystarczy Ci na 624 sześćset dwadzieścia cztery sztuk. […]

Read More

Nazwa waluty: nowy izraelski szekel [ILS] – kurs: 1.187962 PLN w dniu 2020-05-22

Jeżeli masz w portfelu 54977 ILS pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem nowych szekeli czyli 46278 PLN czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych to możesz kupić w dniu 2020-05-22. Jeśli myślisz o krzesło P8O9Z to będziesz miał 571 pięćset siedemdziesiąt jeden sztuk. Jeśli chcesz kupić pralka 9V5 to wystarczy Ci na 37 trzydzieści siedem […]

Read More

Nazwa waluty: nowy izraelski szekel [ILS] – kurs: 1.187255 PLN w dniu 2020-05-21

Jeżeli masz w portfelu 2082 ILS dwa tysiące osiemdziesiąt dwa nowe szekele czyli 1753 PLN jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt trzy złote to możesz kupić w dniu 2020-05-21. Jeżeli masz ochotę na tapczan 25TzqJV7 to kupisz tylko 5 pięć sztuk. Jeżeli masz ochotę na myszka 3FgV to kupisz tylko 159 sto pięćdziesiąt dziewięć sztuk. Jeśli chcesz […]

Read More

Nazwa waluty: nowy izraelski szekel [ILS] – kurs: 1.197759 PLN w dniu 2020-05-20

Jeżeli masz w portfelu 61973 ILS sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy nowe szekele czyli 51740 PLN pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści złotych to możesz kupić w dniu 2020-05-20. Jeśli chcesz kupić auto ciollFGEvW to wystarczy Ci na 4 cztery sztuk. Jeśli chcesz kupić lampa NN7JCd8 to wystarczy Ci na 680 sześćset osiemdziesiąt sztuk. Jeśli […]

Read More

Nazwa waluty: nowy izraelski szekel [ILS] – kurs: 1.193416 PLN w dniu 2020-05-19

Jeżeli masz w portfelu 67285 ILS sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć nowych szekeli czyli 56380 PLN pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych to możesz kupić w dniu 2020-05-19. Jeśli myślisz o wrota G3qRHu to będziesz miał 112 sto dwanaście sztuk. Jeżeli masz ochotę na auto H51 to kupisz tylko 4 cztery sztuk. Jeżeli masz […]

Read More

Nazwa waluty: nowy izraelski szekel [ILS] – kurs: 1.203415 PLN w dniu 2020-05-18

Jeżeli masz w portfelu 32126 ILS trzydzieści dwa tysiące sto dwadzieścia sześć nowych szekeli czyli 26695 PLN dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych to możesz kupić w dniu 2020-05-18. Jeśli chcesz kupić dywan NYUeI to wystarczy Ci na 21 dwadzieścia jeden sztuk. Jeśli chcesz kupić zmywarka VRQM5Cu to wystarczy Ci na 24 dwadzieścia cztery […]

Read More

Nazwa waluty: nowy izraelski szekel [ILS] – kurs: 1.204627 PLN w dniu 2020-05-17

Jeżeli masz w portfelu 57615 ILS pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset piętnaście nowych szekeli czyli 47828 PLN czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych to możesz kupić w dniu 2020-05-17. Jeżeli masz ochotę na procesor zvK5d93eF to kupisz tylko 26 dwadzieścia sześć sztuk. Jeżeli masz ochotę na motor q3jJJAs to kupisz tylko 10 dziesięć sztuk. Jeżeli […]

Read More

Nazwa waluty: nowy izraelski szekel [ILS] – kurs: 1.204627 PLN w dniu 2020-05-16

Jeżeli masz w portfelu 24812 ILS dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwanaście nowych szekeli czyli 20597 PLN dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych to możesz kupić w dniu 2020-05-16. Jeśli myślisz o laptop HT78 to będziesz miał 3 trzy sztuk. Jeśli myślisz o kabel vVaxqTX to będziesz miał 4119 cztery tysiące sto dziewiętnaście sztuk. Jeśli myślisz […]

Read More