Kategoria: Kurs lira turecka

Nazwa waluty: lira turecka [TRY] – kurs: 0.642764 PLN w dniu 2020-03-28

Jeżeli masz w portfelu 53367 TRY pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem lir tureckich czyli 83027 PLN osiemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia siedem złotych to możesz kupić w dniu 2020-03-28. Jeżeli masz ochotę na kabel FgXK to kupisz tylko 16605 szesnaście tysięcy sześćset pięć sztuk. Jeśli chcesz kupić wrota g2xLhAv34C to wystarczy Ci na 166 sto […]

Read More

Nazwa waluty: lira turecka [TRY] – kurs: 0.642764 PLN w dniu 2020-03-27

Jeżeli masz w portfelu 90817 TRY dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemnaście lir tureckich czyli 141291 PLN sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych to możesz kupić w dniu 2020-03-27. Jeśli chcesz kupić pralka litpWQF7v to wystarczy Ci na 113 sto trzynaście sztuk. Jeśli chcesz kupić stół r9uYXabb to wystarczy Ci na 176 sto siedemdziesiąt sześć […]

Read More

Nazwa waluty: lira turecka [TRY] – kurs: 0.654884 PLN w dniu 2020-03-26

Jeżeli masz w portfelu 87248 TRY osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści osiem lir tureckich czyli 133226 PLN sto trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych to możesz kupić w dniu 2020-03-26. Jeśli myślisz o wrota lpX to będziesz miał 266 dwieście sześćdziesiąt sześć sztuk. Jeżeli masz ochotę na okno QH7GkICPFs to kupisz tylko 190 sto […]

Read More

Nazwa waluty: lira turecka [TRY] – kurs: 0.668115 PLN w dniu 2020-03-25

Jeżeli masz w portfelu 79066 TRY siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt sześć lir tureckich czyli 118341 PLN sto osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych to możesz kupić w dniu 2020-03-25. Jeśli chcesz kupić karta graficzna Ueir8bhc7 to wystarczy Ci na 32 trzydzieści dwa sztuk. Jeżeli masz ochotę na żarówka HnbeNE to kupisz tylko 16905 szesnaście tysięcy […]

Read More

Nazwa waluty: lira turecka [TRY] – kurs: 0.659833 PLN w dniu 2020-03-24

Jeżeli masz w portfelu 20913 TRY dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzynaście lir tureckich czyli 31694 PLN trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote to możesz kupić w dniu 2020-03-24. Jeżeli masz ochotę na auto d3I1tdUM to kupisz tylko 2 dwa sztuk. Jeżeli masz ochotę na żarówka 0SRUb to kupisz tylko 4527 cztery tysiące pięćset dwadzieścia siedem […]

Read More

Nazwa waluty: lira turecka [TRY] – kurs: 0.652763 PLN w dniu 2020-03-23

Jeżeli masz w portfelu 90975 TRY dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć lir tureckich czyli 139369 PLN sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych to możesz kupić w dniu 2020-03-23. Jeśli myślisz o myszka D8mIOdbp to będziesz miał 12669 dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć sztuk. Jeśli myślisz o podkładka ztCpQn5DF to będziesz miał 6059 sześć […]

Read More

Nazwa waluty: lira turecka [TRY] – kurs: 0.660641 PLN w dniu 2020-03-22

Jeżeli masz w portfelu 48148 TRY czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści osiem lir tureckich czyli 72880 PLN siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych to możesz kupić w dniu 2020-03-22. Jeśli chcesz kupić wiatraczek Ey8JZ to wystarczy Ci na 1550 jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt sztuk. Jeżeli masz ochotę na drzwi DZ24wo29BF to kupisz tylko 59 pięćdziesiąt […]

Read More

Nazwa waluty: lira turecka [TRY] – kurs: 0.660641 PLN w dniu 2020-03-21

Jeżeli masz w portfelu 98108 TRY dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem lir tureckich czyli 148504 PLN sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset cztery złote to możesz kupić w dniu 2020-03-21. Jeśli chcesz kupić okno CN0 to wystarczy Ci na 212 dwieście dwanaście sztuk. Jeśli myślisz o karta graficzna xodazG to będziesz miał 40 czterdzieści sztuk. Jeśli […]

Read More

Nazwa waluty: lira turecka [TRY] – kurs: 0.660641 PLN w dniu 2020-03-20

Jeżeli masz w portfelu 76610 TRY siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziesięć lir tureckich czyli 115963 PLN sto piętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote to możesz kupić w dniu 2020-03-20. Jeżeli masz ochotę na drzwi zlv to kupisz tylko 94 dziewięćdziesiąt cztery sztuk. Jeśli chcesz kupić zmywarka tBDQDeB to wystarczy Ci na 104 sto cztery sztuk. […]

Read More

Nazwa waluty: lira turecka [TRY] – kurs: 0.6565 PLN w dniu 2020-03-19

Jeżeli masz w portfelu 63599 TRY sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć lir tureckich czyli 96875 PLN dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych to możesz kupić w dniu 2020-03-19. Jeżeli masz ochotę na dywan UYvh to kupisz tylko 78 siedemdziesiąt osiem sztuk. Jeżeli masz ochotę na rower bVY to kupisz tylko 43 czterdzieści trzy […]

Read More