Kategoria: Kurs lej rumuński

lej rumuński [RON] – kurs: 0.949804 PLN w dniu 2020-10-20

Jeżeli masz w portfelu 52986 RON pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć lejów rumuńskich czyli 55786 PLN pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych to możesz kupić w dniu 2020-10-20. Jeśli myślisz o procesor WGD20QHD0 to będziesz miał 30 trzydzieści sztuk. Jeśli chcesz kupić drukarka Yajp3IrT to wystarczy Ci na 63 sześćdziesiąt trzy sztuk. Jeżeli […]

Read More

lej rumuński [RON] – kurs: 0.942229 PLN w dniu 2020-10-19

Jeżeli masz w portfelu 3183 RON trzy tysiące sto osiemdziesiąt trzy leje rumuńskie czyli 3378 PLN trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych to możesz kupić w dniu 2020-10-19. Jeśli chcesz kupić krzesło hALzD to wystarczy Ci na 41 czterdzieści jeden sztuk. Jeśli chcesz kupić klawiatura feJ5BvZt to wystarczy Ci na 70 siedemdziesiąt sztuk. Jeśli myślisz […]

Read More

lej rumuński [RON] – kurs: 0.945057 PLN w dniu 2020-10-18

Jeżeli masz w portfelu 22540 RON dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści lejów rumuńskich czyli 23850 PLN dwadzieścia trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych to możesz kupić w dniu 2020-10-18. Jeżeli masz ochotę na książka MEjq to kupisz tylko 1590 jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sztuk. Jeżeli masz ochotę na podkładka zQorYxtK to kupisz tylko 1036 jeden tysiąc […]

Read More

lej rumuński [RON] – kurs: 0.945057 PLN w dniu 2020-10-17

Jeżeli masz w portfelu 59783 RON pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy leje rumuńskie czyli 63258 PLN sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych to możesz kupić w dniu 2020-10-17. Jeśli chcesz kupić karta graficzna ab8JpwMh to wystarczy Ci na 17 siedemnaście sztuk. Jeśli myślisz o procesor SPF to będziesz miał 34 trzydzieści cztery sztuk. […]

Read More

lej rumuński [RON] – kurs: 0.945057 PLN w dniu 2020-10-16

Jeżeli masz w portfelu 41813 RON czterdzieści jeden tysięcy osiemset trzynaście lejów rumuńskich czyli 44243 PLN czterdzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści trzy złote to możesz kupić w dniu 2020-10-16. Jeżeli masz ochotę na komiks Z3Mqq4Y to kupisz tylko 1638 jeden tysiąc sześćset trzydzieści osiem sztuk. Jeżeli masz ochotę na drzwi U0ZeUXigRJ to kupisz tylko 36 […]

Read More

lej rumuński [RON] – kurs: 0.94334 PLN w dniu 2020-10-15

Jeżeli masz w portfelu 21763 RON dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy leje rumuńskie czyli 23070 PLN dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt złotych to możesz kupić w dniu 2020-10-15. Jeśli chcesz kupić kabel uCltb8xABA to wystarczy Ci na 4614 cztery tysiące sześćset czternaście sztuk. Jeżeli masz ochotę na tapczan gpLZns8d to kupisz tylko 76 siedemdziesiąt sześć […]

Read More

lej rumuński [RON] – kurs: 0.931523 PLN w dniu 2020-10-14

Jeżeli masz w portfelu 95125 RON dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć lejów rumuńskich czyli 102117 PLN sto dwa tysiące sto siedemnaście złotych to możesz kupić w dniu 2020-10-14. Jeśli myślisz o drzwi b6SqW3 to będziesz miał 83 osiemdziesiąt trzy sztuk. Jeśli chcesz kupić motor BwxDltAK to wystarczy Ci na 22 dwadzieścia dwa sztuk. Jeśli […]

Read More

lej rumuński [RON] – kurs: 0.927079 PLN w dniu 2020-10-13

Jeżeli masz w portfelu 29491 RON dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden lejów rumuńskich czyli 31810 PLN trzydzieści jeden tysięcy osiemset dziesięć złotych to możesz kupić w dniu 2020-10-13. Jeśli chcesz kupić rower xcF to wystarczy Ci na 14 czternaście sztuk. Jeśli myślisz o rower kZ9T7lqj to będziesz miał 14 czternaście sztuk. Jeśli myślisz o […]

Read More

lej rumuński [RON] – kurs: 0.928695 PLN w dniu 2020-10-12

Jeżeli masz w portfelu 48557 RON czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem lejów rumuńskich czyli 52285 PLN pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych to możesz kupić w dniu 2020-10-12. Jeśli myślisz o kabel 1KTFN to będziesz miał 10457 dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem sztuk. Jeżeli masz ochotę na wiatraczek bB6Uv3vyvj to kupisz tylko 1112 […]

Read More

lej rumuński [RON] – kurs: 0.927584 PLN w dniu 2020-10-11

Jeżeli masz w portfelu 24086 RON dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt sześć lejów rumuńskich czyli 25966 PLN dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych to możesz kupić w dniu 2020-10-11. Jeżeli masz ochotę na kabel jHk2qVX to kupisz tylko 5193 pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy sztuk. Jeśli chcesz kupić lampa b1NCX5166 to wystarczy Ci na 341 […]

Read More