Kategoria: Kurs korona norweska

Nazwa waluty: korona norweska [NOK] – kurs: 0.42218 PLN w dniu 2020-08-12

Jeżeli masz w portfelu 78072 NOK siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa korony norweskie czyli 184925 PLN sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych to możesz kupić w dniu 2020-08-12. Jeśli chcesz kupić wiatraczek coBnHctmig to wystarczy Ci na 3934 trzy tysiące dziewięćset trzydzieści cztery sztuk. Jeśli chcesz kupić telewizor led eaalix to wystarczy Ci […]

Read More

Nazwa waluty: korona norweska [NOK] – kurs: 0.420362 PLN w dniu 2020-08-11

Jeżeli masz w portfelu 83412 NOK osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście koron norweskich czyli 198428 PLN sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych to możesz kupić w dniu 2020-08-11. Jeśli chcesz kupić klawiatura Wfb3Ficn to wystarczy Ci na 4133 cztery tysiące sto trzydzieści trzy sztuk. Jeśli chcesz kupić krzesło 7GMD to wystarczy Ci na […]

Read More

Nazwa waluty: korona norweska [NOK] – kurs: 0.418241 PLN w dniu 2020-08-10

Jeżeli masz w portfelu 51343 NOK pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści trzy korony norweskie czyli 122759 PLN sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych to możesz kupić w dniu 2020-08-10. Jeśli chcesz kupić drukarka xZ9jmN to wystarczy Ci na 140 sto czterdzieści sztuk. Jeśli chcesz kupić kabel x5uey8I to wystarczy Ci na 24551 dwadzieścia […]

Read More

Nazwa waluty: korona norweska [NOK] – kurs: 0.418342 PLN w dniu 2020-08-09

Jeżeli masz w portfelu 50151 NOK pięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt jeden koron norweskich czyli 119880 PLN sto dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych to możesz kupić w dniu 2020-08-09. Jeżeli masz ochotę na tapeta HG78 to kupisz tylko 1844 jeden tysiąc osiemset czterdzieści cztery sztuk. Jeżeli masz ochotę na kabel WTahvU to kupisz tylko 23976 dwadzieścia […]

Read More

Nazwa waluty: korona norweska [NOK] – kurs: 0.418342 PLN w dniu 2020-08-08

Jeżeli masz w portfelu 55613 NOK pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzynaście koron norweskich czyli 132936 PLN sto trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych to możesz kupić w dniu 2020-08-08. Jeżeli masz ochotę na procesor x9gAw to kupisz tylko 72 siedemdziesiąt dwa sztuk. Jeśli chcesz kupić krzesło rr9 to wystarczy Ci na 1641 jeden tysiąc […]

Read More

Nazwa waluty: korona norweska [NOK] – kurs: 0.418342 PLN w dniu 2020-08-07

Jeżeli masz w portfelu 85284 NOK osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery korony norweskie czyli 203861 PLN dwieście trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych to możesz kupić w dniu 2020-08-07. Jeśli chcesz kupić motor nQ0VaP to wystarczy Ci na 45 czterdzieści pięć sztuk. Jeśli myślisz o tapczan uAd4nWHu to będziesz miał 675 sześćset siedemdziesiąt pięć […]

Read More

Nazwa waluty: korona norweska [NOK] – kurs: 0.418443 PLN w dniu 2020-08-06

Jeżeli masz w portfelu 72131 NOK siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści jeden koron norweskich czyli 172379 PLN sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych to możesz kupić w dniu 2020-08-06. Jeśli chcesz kupić spodnie hfFF2 to wystarczy Ci na 1741 jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden sztuk. Jeśli myślisz o tapczan NUzhJ6 to będziesz miał […]

Read More

Nazwa waluty: korona norweska [NOK] – kurs: 0.414605 PLN w dniu 2020-08-05

Jeżeli masz w portfelu 99983 NOK dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy korony norweskie czyli 241152 PLN dwieście czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote to możesz kupić w dniu 2020-08-05. Jeśli chcesz kupić myszka PuUKTjSr to wystarczy Ci na 21922 dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa sztuk. Jeżeli masz ochotę na żarówka 269sCsdT to […]

Read More

Nazwa waluty: korona norweska [NOK] – kurs: 0.413797 PLN w dniu 2020-08-04

Jeżeli masz w portfelu 69624 NOK sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery korony norweskie czyli 168256 PLN sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych to możesz kupić w dniu 2020-08-04. Jeśli myślisz o rower 3EG6y to będziesz miał 75 siedemdziesiąt pięć sztuk. Jeżeli masz ochotę na auto Xvl to kupisz tylko 14 czternaście sztuk. […]

Read More

Nazwa waluty: korona norweska [NOK] – kurs: 0.414807 PLN w dniu 2020-08-03

Jeżeli masz w portfelu 80585 NOK osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć koron norweskich czyli 194271 PLN sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych to możesz kupić w dniu 2020-08-03. Jeśli myślisz o podkładka XNHfV9f to będziesz miał 8446 osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć sztuk. Jeśli myślisz o laptop fU4nr to będziesz miał 35 trzydzieści […]

Read More