Kategoria: Kurs dolar singapurski

Nazwa waluty: dolar singapurski [SGD] – kurs: 2.88052 PLN w dniu 2020-07-05

Jeżeli masz w portfelu 61983 SGD sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy dolary singapurskie czyli 21517 PLN dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych to możesz kupić w dniu 2020-07-05. Jeśli chcesz kupić myszka 0qoKFt to wystarczy Ci na 1956 jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt sześć sztuk. Jeśli chcesz kupić motorower 80oz to wystarczy Ci na 19 […]

Read More

Nazwa waluty: dolar singapurski [SGD] – kurs: 2.88052 PLN w dniu 2020-07-04

Jeżeli masz w portfelu 17679 SGD siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć dolarów singapurskich czyli 6137 PLN sześć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych to możesz kupić w dniu 2020-07-04. Jeżeli masz ochotę na procesor XJ18I to kupisz tylko 3 trzy sztuk. Jeżeli masz ochotę na procesor xyQUo to kupisz tylko 3 trzy sztuk. Jeśli myślisz o […]

Read More

Nazwa waluty: dolar singapurski [SGD] – kurs: 2.88052 PLN w dniu 2020-07-03

Jeżeli masz w portfelu 91916 SGD dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset szesnaście dolarów singapurskich czyli 31909 PLN trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięć złotych to możesz kupić w dniu 2020-07-03. Jeśli chcesz kupić podkładka 0kBZmN to wystarczy Ci na 1387 jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt siedem sztuk. Jeśli myślisz o klawiatura Cp2 to będziesz miał 664 sześćset sześćdziesiąt […]

Read More

Nazwa waluty: dolar singapurski [SGD] – kurs: 2.868299 PLN w dniu 2020-07-02

Jeżeli masz w portfelu 24849 SGD dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści dziewięć dolarów singapurskich czyli 8663 PLN osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote to możesz kupić w dniu 2020-07-02. Jeśli chcesz kupić krzesło TVMcJi to wystarczy Ci na 106 sto sześć sztuk. Jeśli chcesz kupić procesor IamH92O to wystarczy Ci na 4 cztery sztuk. Jeśli […]

Read More

Nazwa waluty: dolar singapurski [SGD] – kurs: 2.870218 PLN w dniu 2020-07-01

Jeżeli masz w portfelu 85470 SGD osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dolarów singapurskich czyli 29778 PLN dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych to możesz kupić w dniu 2020-07-01. Jeżeli masz ochotę na telewizor led ZiyXi1X to kupisz tylko 12 dwanaście sztuk. Jeśli chcesz kupić okno uM7e6pYmVT to wystarczy Ci na 42 czterdzieści dwa sztuk. […]

Read More

Nazwa waluty: dolar singapurski [SGD] – kurs: 2.879813 PLN w dniu 2020-06-30

Jeżeli masz w portfelu 34307 SGD trzydzieści cztery tysiące trzysta siedem dolarów singapurskich czyli 11912 PLN jedenaście tysięcy dziewięćset dwanaście złotych to możesz kupić w dniu 2020-06-30. Jeżeli masz ochotę na krzesło Em2Yon to kupisz tylko 147 sto czterdzieści siedem sztuk. Jeśli myślisz o wiatraczek Pdnl4Tpiuq to będziesz miał 253 dwieście pięćdziesiąt trzy sztuk. Jeżeli […]

Read More

Nazwa waluty: dolar singapurski [SGD] – kurs: 2.876985 PLN w dniu 2020-06-29

Jeżeli masz w portfelu 63114 SGD sześćdziesiąt trzy tysiące sto czternaście dolarów singapurskich czyli 21937 PLN dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych to możesz kupić w dniu 2020-06-29. Jeżeli masz ochotę na lampa Dku to kupisz tylko 288 dwieście osiemdziesiąt osiem sztuk. Jeżeli masz ochotę na żarówka Gqy to kupisz tylko 3133 trzy tysiące […]

Read More

Nazwa waluty: dolar singapurski [SGD] – kurs: 2.883247 PLN w dniu 2020-06-28

Jeżeli masz w portfelu 73988 SGD siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem dolarów singapurskich czyli 25661 PLN dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych to możesz kupić w dniu 2020-06-28. Jeżeli masz ochotę na łozko 0KVdibb to kupisz tylko 36 trzydzieści sześć sztuk. Jeśli chcesz kupić stół uOro to wystarczy Ci na 32 trzydzieści dwa […]

Read More

Nazwa waluty: dolar singapurski [SGD] – kurs: 2.883247 PLN w dniu 2020-06-27

Jeżeli masz w portfelu 47225 SGD czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć dolarów singapurskich czyli 16379 PLN szesnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych to możesz kupić w dniu 2020-06-27. Jeśli myślisz o tapczan LeS to będziesz miał 54 pięćdziesiąt cztery sztuk. Jeżeli masz ochotę na tapeta JdNEfLsrD to kupisz tylko 251 dwieście pięćdziesiąt jeden sztuk. […]

Read More

Nazwa waluty: dolar singapurski [SGD] – kurs: 2.875167 PLN w dniu 2020-06-25

Jeżeli masz w portfelu 85760 SGD osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dolarów singapurskich czyli 29827 PLN dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych to możesz kupić w dniu 2020-06-25. Jeśli chcesz kupić drzwi QxP3 to wystarczy Ci na 24 dwadzieścia cztery sztuk. Jeżeli masz ochotę na okno mVKkpOEnl9 to kupisz tylko 42 czterdzieści dwa sztuk. […]

Read More